STOWARZYSZENIE UCZESTNIKóW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO "NAJLEPSZA DROGA"

UWAGA

Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego NAJLEPSZA DROGA dla swoich członków przygotowało ofertę 70 Instytucji finansowych w jednym miejscu (największe i najpopularniejsze banki, firmy leasingowe i factoringowe oraz towarzystwa ubezpieczeniowe na polskim rynku). Oferujemy bezpłatne doradztwo finansowe oraz porównanie najtańszych ofert z rynku. W zależnoœci od Państwa potrzeb przedstawimy najlepsza ofertę na Leasing, Kredyt, Ubezpieczenie, Faktoring, Refinansowanie, a także na Windykację długu. Nie pobieramy prowizji od Klientów! więcej

Przegląd pracy Stowarzyszenia

Przewoźnik i tak zapłaci – jak nie viaTOLL-em go to…opłatą bankową !

Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” wystąpiło do GITD z wnioskiem o natychmiastowe zaprzestanie wysyłania zapytań do banków i firm leasingowych w sprawie ustalenia posiadacza pojazdów w sprawach dotyczących przejazdu po drogach krajowych bez uiszczenia opłaty viaTOLL.  więcej

Podziękowania dla Pani Rzecznik Praw Obywatelskich za interwencję w sprawie bezprawnych kar nakładanych za viaTOLL

Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” przesłało do Pani Profesor Ireny Lipowicz podziękowania za wstawiennictwo u Ministra Transportu oraz pomoc w sprawie bezprawnego nakładania wielokrotnych kar za jedno (to samo) naruszenie. więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich infrmuje o kolejnym wystąpieniu do GITD w sprawie nielegalnych kar za viaTOLL

Rzecznik Praw Obywatelskich, Pani Irena Lipowicz, informuje pisemnie Kancelarię Prawną Viggen o kolejnym wystąpieniu do Ministra Transportu w sprawie dotyczącej bezpodstawnego nakładania wielokrotnych kar za to samo, jedno, naruszenie przez GITD. więcej

Będą istotne zmiany w systemie kar za nieuiszczenie opłaty w systemie viaTOLL

Dziennik Rzeczpospolita ponownie pisze na temat systemu viaTOLL. Tym razem w kontekście projektu zmian, które planuje wprowadzić Ministerstwo Transportu w zakresie karania za nieuiszczenia elektronicznej opłaty za przejazd po drogach krajowych. więcej

Niebawem wejdzie w życie 61 zmian w prawie kóre na zawsze zmienią transport !

O tym, że prawo transportowe jest silnie przeregulowane wie każdy uczestnik tej branży. Jednak jakby tego było mało już za kilkadziesiąt dni w życie wejdzie kolejnych ponad 60 poważnych zmian w prawie więcej

Ogromny sukces przewoźników i kierowców ! Sąd „rozjechał” wytyczną Ministra Transportu i GITD w sprawie naliczania kar za viaTOLL

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie pozostawił żadnych wątpliwości, że wytyczne Ministerstwa Transportu w sprawie naliczania kary „za każdą bramownicę” są bezpodstawne.więcej

Przełomowe zmiany w prawie transportowym! Musisz tam być

W dniu 18.06.2013 r. odbędzie się prestiżowa konferencja poświęcona najnowszym rewolucyjnym zmianom w prawie transportowym. Konferencja organizowana jest przez Kancelarie Prawną Viggen specjalizującą się w obszarze transportu oraz URKSiTD Stowarzyszenie Najlepsza Droga.więcej

Kolejny dylemat Ministra Transportu – czy większość ważeń ciężarówek była nielegalna ?

Ministerstwo Transportu poinformowało o przekazaniu do analizy w Departamencie Dróg i Autostrad interwencji Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” w sprawie nieprawidłowości przy ważeniu ciężarówek przez Inspekcję Transportu Drogowego.więcej

Pisemne wystąpienie poszkodowanych przy budowie autostrad do Marszałek Ewy Kopacz

Firmy domagające się wypłaty wynagrodzenia za prace wykonane przy budowie autostrad i dróg krajowych skoncentrowane w Stowarzyszeniu URKSiTD „Najlepsza Droga”, wystąpiły na piśmie do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz z petycją o pomoc.więcej

Oświadczenie dotyczące roli Biura Premiera RP w sprawie kar nakładanych na kierowców za viaTOLL

Po emisji publikacji w Rzeczpospolitej pod tytułem: „Zabójcze kary dla kierowców” pojawiły się pytania dotyczące roli Premiera w sprawie dotyczącej bezprawnego nakładania kar na kierowców „za bramownice”.więcej

Rzeczpospolita na pierwszej stronie: „Zabójcze kary dla kierowców”

Sobotnie wydanie Rzeczpospolitej stało pod znakiem publikacji poświęconych nieprawidłowości przy nakładaniu kar przez GITD za przejazd bez uiszczenia opłaty w ramach systemu viaTOLL.więcej

Nowiny24.pl piszą na temat sporu o przystanki w Rzeszowie

Temat ograniczenia dostępu do infrastruktury przystankowej w Rzeszowie nie cichnie a wręcz przeciwnie. Sprawa się zaogniła ponieważ Prezydent Ferenc reprezentujący interesy miasta Rzeszów przygotował projekt uchwały przyjętej przez radnych na mocy której 10% kluczowych przystanków zostanie odebranych prywatnym przewoźnikom z użytkowania.więcej

Rzeczpospolita pisze na temat niezapłaconych robót przy budowie autostrad

Dziennik Rzeczpospolita pisze na temat niezapłaconych należności dla przedsiębiorców za budowę autostrad i dróg krajowych. W Modlnicy pod Krakowem doszło do spotkania kilkudziesięciu przedsiębiorców (w tym także przewoźników), którzy nie otrzymali wynagrodzenia za wykonane prace.więcej

Odbyło się spotkanie poszkodowanych przy budowie autostrad !

W dniu dzisiejszym w Modlnicy pod Krakowem odbywa się spotkanie przedstawicieli poszkodowanych przy budowie dróg krajowych i autostrad.więcej

Czy w Rzeszowie Prezydent zwróci przewoźnikom dostęp do przystanków ?

W dniu dzisiejszym (poniedziałek) w Rzeszowie miało miejsce spotkanie pomiędzy przewoźnikami skupionymi przy Stowarzyszeniu URKSiTD „Najlepsza Droga” a przedstawicielami władz miasta Rzeszowa, oraz innych jednostek samorządowych.więcej

Przedsiębiorcy nie otrzymali zapłaty za budowę autostrad i interweniują u Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za pracę przy budowie autostrad wystosowało pismo do Marszałek Ewy Kopacz za pośrednictwem Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” w którym zwracają się o pomoc.więcej

RDA Kraków posunęło się do groźby wobec stowarzyszenia przewoźników

Przedstawiciel RDA Kraków wystosował do Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” list w którym grozi procesem za informowanie opinii publicznej o fakcie, że RDA Kraków nie uzgodniło z Organizatorem wysokości stawki za odjazdy z RDA w Krakowie i Nowym Sączu.więcej

Marszałek Ewa Kopacz tłumaczy się z tego że nie zapłacono przedsiębiorcom za budowę autostrad

Informowaliśmy już, że w wyniku interwencji Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”, grupa posłów PO wystąpiła do Pani Marszałek Ewy Kopacz z interpelacją poselską w sprawie niewypłaconych przedsiębiorcom (w tym przewoźnikom), należności za prace wykonane przy budowie autostrad i dróg krajowych.więcej

ITD waży ciężarówki na podstawie instrukcji obsługi wag…które nie istnieją ?

Z kolejną interwencją do Ministerstwa Transportu w sprawie nakładania przez ITD kar za ważenia ciężarówek, wystąpiło Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”.więcej

Rzeczpospolita pisze na temat konfliktu transportowego w Rzeszowie pomiędzy mieszkańcami i władzami miasta

„Rzeczpospolita” pisze na temat zaognionego sporu pomiędzy mieszkańcami a władzami Rzeszowa. Władze przyjęły uchwałę z której wynika, że jedynym przewoźnikiem który będzie mógł świadczyć usługi na terenie Rzeszowa będzie miejska spółka transportowa.więcej

Minister Nowak: „zapłaciliśmy za autostrady” Przedsiębiorcy: „Kłamstwo”

Minister Transportu Sławomir Nowak oświadczył w ostatnich dniach w jednym z wywiadów, że wszyscy podwykonawcy pracujący przy budowie autostrad i dróg krajowych zostali już rozliczeni.więcej

Petycja do Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca w sprawie udzielenia dostępu do przystanków dla wszystkich przewoźników

Kilkunastu przewoźników podpisało się pod petycją do Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca w sprawie udzielania dostępu do przystanków na terenie Rzeszowa dla wszystkich przewoźników.więcej

Uwolnić Rzeszowskie Przystanki !

Ruszyła internetowa akcja Rzeszowian w sprawie udostępnienia miejskich przystanków dla wszystkich przewoźników. Akcja skierowana jest do Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. więcej

Zmiana stanowiska Ministra Transportu w sprawie kar nakładanych „za bramownice” w sustemie viaTOLL

Minister Transportu w piśmie do Mariusza Miąsko (prezesa Kancelarii Prawnej Viggen), poinformował, że zmodyfikował własne stanowisko w sprawie kar nakładanych za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty.więcej

„Sądeczanin” pisze na temat bezpodstawnych opłat pobieranych przez RDA w Nowym Sączu

Nowosądecki portal „Sądeczanin” relacjonuje sprawę opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z dworca w Nowym Sączu.więcej

Stowarzyszenia transportowców zwracają się o zwrot nienależnych świadczeń pobranych przez administratora dworca w Nowym Sączu

Po decyzji Prezydenta Nowego Sącza, który wychodząc z pomocą dla przewoźników „odmówił uzgodnienia” stawek na korzystanie z dworca, uznając że wymagają one „urealnienia”, do ofensywy przystąpili przewoźnicy.więcej

Czy w Kielcach można oczekiwać renegocjacji stawek za odjazdy z dworców autobusowych ?

Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” zwróciło się do Prezydencka Kielc o renegocjację z administratorami dworców stawek odjazdów z dworców na terenie Kielc.więcej

Interpelacja Poselska w sprawie zwrotu środków finansowych dla podwykonawców budujących autostrady, którzy nie otrzymali wynagrodzenia

Z inicjatywy Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”, wpłynęła do Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz, poselska interpelacja w sprawie rozliczenia środków finansowych dla podwykonawców za budowę a dróg krajowych i autostrad.więcej

Batalii o ustalenie legalnej i tańszej stawki za odjazdy z Krakowskiego dworca autobusowego ciąg dalszy

Stowarzyszenie uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”, wystosowało kolejne pismo do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie braku negocjacji z RDA Kraków w zakresie obniżenia stawek odjazdów z dworca w Krakowie. więcej

Odpowiedź „Lobbysty”

Oświadczenie Mariusza Miąsko – Prezesa Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”więcej

RDA w Krakowie pobiera opłaty za dworzec nielegalnie ?! Prezydent Nowego Sącza postanowił nie uzgodnić stawek !

Po licznych interwencjach Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych „Ziemia Sądecka oraz Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”,

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” o wszczęciu postępowania w sprawie nielegalnych kar za viaTOLLwięcej

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało oficjalnie w piśmie do Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga”, że Rzecznik wszczął po interwencji Stowarzyszenia działania w celu zaprzestania nakładania nielegalnych kar na kierowców.

Czy Minister Sprawiedliwości srawdzi legalność wielokrotnego nakładania kar za to samo wykroczenie w ramach systemu viaTOLL ?

Po tym jak Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin wszczął postępowanie wobec komornika, który dokonał bezprawnego zajęcia środków chorej kobiecie, Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” zwróciło się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozpatrzenie analogicznej sytuacjiwięcej

RPO skrytykował Ministra Transportu za nakładanie kary „za bramownice” – co na to urzędnicy ?

Po tym jak RPO Pani prof. Irena Lipowicz podzieliła w pełni stanowisko Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” i skrytykowała Ministerstwo Transportu za wielokrotne nakładanie kar za to samo wykroczenie (za poszczególne bramownice) i zażądała wyjaśnień należało oczekiwać niezwłocznej odpowiedzi.więcej

„Milczenie jest złotem ale nie na podkomisji Sejmowej” – czyli czy naprawwdę za zaledwie 2 wykroczenia firma utraci dobrą reputację, licencję i CKZ ?

Po opublikowaniu informacji dotyczącej przygotowania projektu ustawy zgodnie z którym do utraty Zezwolenia (licencji) oraz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przez przewoźników dojdzie po stwierdzeniu zaledwie dwóch naruszeń, pojawiły się liczne informacje od przewoźników z całego kraju, że przedstawiciele niektórych środowisk próbują podważyć tę informację.więcej

P I L N E ! Rzecznik Praw Obywatelskich: kary za viaTOLL naruszają zasady państwa prawnego – Sukces Kancelarii Prawnej Viggen oraz Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”

Rzecznik Praw Obywatelskich Pani profesor Irena Lipowicz, w pełni podzieliła stanowisko zgłoszone do RPO przez Kancelarię Prawną Viggen s.c. oraz Stowarzyszenie U.R.K.S. i T.D. „Najlepsza Droga”, (www.najlepszadroga.pl), iż nakładanie wielokrotnie kar na kierowców za poszczególne bramownice jest bezprawne.więcej

Dalsze negocjacje Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” w sprawie obniżenia stawek za korzystanie z dworców autobusowych

Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” oraz Zrzeszenie PPO „Ziemia Sądecka”, kontynuują negocjacje z RDA Kraków w sprawie obniżenia stawek za odjazdy autobusów z dworca RDA w Nowym Sączu.
W dniu 21 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie Zarządu Zrzeszenia PPO „Ziemia Sądecka” z przedstawicielem RDA Kraków Sp. zo.o., który jest właścicielem dworca w Nowym Sączu. Podczas spotkania przedstawiciel dworca przedstawił propozycję bardzo znaczącego obniżenia kosztu odjazdów z dworca w Nowym Sączu dla grupy przewoźników. Jednak jak wynika z ostatniego pisma RDA w Krakowie nigdy nie doszło do spotkania pomiędzy Zarządem stowarzyszenia oraz przedstawicielem RDA.więcej

Zaogniony spór dotyczący zawyżonych opłat za korzystanie z dworca autobusowego w Krakowie

Spór miasta z przewoźnikami dotyczący zawyżonych opłat za korzystanie z dworca w Krakowie zaczyna nabierać na sile.więcej

Wojewoda Świętokrzyski zażądał wyjaśnień od Kielc w zakresie zawyżonych opłat za zatrzymanie autobusu na dworcu

Po interwencji Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”, Wojewoda Świętokrzyski zażądał wyjaśnień od Rady Miasta Kielce w sprawie zawyżenia opłaty za zatrzymanie się się przez przewoźników na dworcu autobusowym w Kielcach.więcej

Skarga Stowarzyszenia Najlepsza Droga na działania strażników miejskich w Krakowie

Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” pyta Prezydenta Krakowa dlaczego Straż Miejska wprowadza kierowców w błąd nakładając mandaty. Strażnicy podczas interwencji odholowali kierowcy pojazd za niewłaściwe parkowanie. Jednak kierowca nie chciał przyjąć mandatu twierdząc, że nie było znaku zakazującego zatrzymania się. Jednak Strażnicy zgodnie z relacja poinformowali kierującego, że zgodnie z przepisami jeśli odmówi przyjęcia mandatu nie będzie mógł odebrać pojazdu z parkingu. więcej

Zaskakujące mandaty ITD ! Jesteś kierowcą więc zobacz „dziwny” mandat którego nie warto przyjmować

Inspekcja Transportu Drogowego może nakładać mandaty. Jednak niektóre z nich muszą zadziwiać. Poniżej można zobaczyć mandat nałożony za niezwykłe „wykroczenie”, które miało miejscem (zdaniem Inspektora Transportu Drogowego). Dlatego też Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” domaga się w GITD wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. więcej

W Kielcach będą negocjacje w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z dworca autobusowego po interwencji Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”

Po interwencji Kancelarii Prawnej Viggen w imieniu Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”, Urząd Miasta w Kielcach zobowiązał się do wszczęcia negocjacji w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z dworca przez przewoźników. Obecne stawki w Kielcach są pięciokrotnie wyższe od maksymalnych dopuszczalnych i przewidzianych prawem. więcej

Kto dał dwóm urzędnikom prawo łamania od 11 miesięcy Konstytucji RP przy nakładaniu kar za viaTOLL ? Z tym pytaniem wystąpiło do Premiera Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

Jak to jest, że zaledwie dwaj konkretni urzędnicy swoim bezprawnym działaniem doprowadzają do stanu życiowej katastrofy /zarówno pod względem finansowym jaki psychicznym/ tysiące przewoźników i kierowców i ich rodzin ? więcej

Premier nie doczegał się odpowiedzi od Ministra Transportu w sprawie nielegalnie nakładanych kar „za bramownice

Premier RP przekierował do MT pytania Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” w sprawie nielegalnych decyzji I.T.D. dotyczących nałożenia wielokrotnie kary za to samo wykroczenie (w związku z przejazdem przez bramownice bez uiszczenia opłaty). Ministerstwu zadano pytanie – dlaczego nakłada wielokrotnie kary za to samo wykroczenie skoro takie działanie jest sprzeczne z Konstytucją RP. Biuro Premiera skierowało także pytanie do MT czy zdaniem ministerstwa może dojść do kilku przejazdów przez drogę jeśli kierowca tylko raz na nią wjechał i tylko raz z niej zjechał. więcej

Bardzo ważne oświadczenie Prezydenta Nowego Sącza dla przewoźników korzystających z dworca

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak podczas spotkania z Prezesem Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” złożył bardzo ważną z punktu widzenia przewoźników korzystających z dworca deklarację. Prezydent zadeklarował, że złoży pisemne oświadczenie że nie uzgadniał oraz że nie poinformował o ustaleniu stawki której domaga się za korzystanie z dworca spółka RDA od przewoźników. więcej

Spotkanie Prezesa Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” z Prezydentem Nowego Sącza w sprawie zawyżonych opłat za korzystanie z dworca autobusowego

W dniu 22.10.2012 roku doszło do spotkania Prezesa Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” Mariusz Miąsko ze Ryszardem Nowakiem z Prezydentem Nowego Sącza w sprawie zawyżonych opłat za korzystanie z dworca autobusowego. Spotkanie przyniosło wiele niezwykle interesujących ustaleń.więcej

Prezydent Nowego Sącza negocjuje obniżenie stawek za korzystanie z dworca. Stowarzyszenia transportowe zadają kolejne pytania

Po informacji Gminy Nowy Sącz że negocjuje warunki obniżenia kosztów zatrzymania na dworcu dla autobusów, Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” oraz Zrzeszenie PPO „Ziemia Sadecka” zadały Prezydentowi Nowego Sącza kolejne ważne pytania… więcej

Nowy Sącz nadal negocjuje obniżenie stawek dla przewoźników osób do kwoty 1 zł za zatrzymanie na dworcu autobusowym.

Gmina Nowy Sącz poinformowała pisemnie Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” oraz Zrzeszenie PPO „Ziemia Sądecka”, że że nadal trwają negocjacje w zakresie ustalenia wysokości stawek za korzystanie przez przewoźników osób z dworca autobusowego w Nowym Sączu. więcej

Podziękowania dla Ministerstwa Transportu za reakcję na interwencję w sprawie przyjmowania „sprawozdań finansowych” od małych firm transportowych !

W imieniu członków Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” oraz członków Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Drogowych „Ziemia Sądecka” składamy podziękowania dla Ministerstwa Transportu za odpowiedź dotyczącą odmowy przyjmowania przez BTM i Starostwa Powiatowe sprawozdań finansowych od przewoźników i przedsiębiorców. więcej

Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” ponownie interweniuje u Premiera odpowiadając na pismo Ministra Transportu w sprawie bezpodstawnych kar za bramownice

Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” odpowiedziało na pismo Ministerstwa Transportu w sprawie bezpodstawnie nakładanych za przejazd przez bramownice. więcej

Ministerstwo Transportu udzieliło niezwykłych odpowiedzi Premierowi na temat kar makładanych za bramownice Czy to już koniec państwa prawa ?

Minister Transportu udzielił odpowiedzi Premierowi na pytanie zadane przez Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”. Jednak zdaniem członków Stowarzyszenia Ministerstwo Transportu rozmija się w wielu przypadkach z prawdą a część wyjaśnień jest wyjątkowo zaskakujących. więcej

Podziękowania za udzielnie niezwykle ważnej odpowiedzi przez Ministerstwo Transportu!

W imieniu członków Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” oraz członków Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Drogowych „Ziemia Sądecka” składamy podziękowania dla Ministerstwa Transportu za udzielenie ważnej wykładni oraz interpretacji prawa, która jest bardzo istotna dla wielu tysięcy przewoźników.więcej

Stowarzyszenia Transportowe połączyły siły. Kto następny wesprze Stowarzyszenie „NAJLEPSZA DROGA” ?

Zrzeszenie Prywatnych Przewoźników Osobowych „ZIEMIA SĄDECKA” zostało członkiem wspierającym stowarzyszenia SURKS i TD „NAJLEPSZA DROGA”. Dnia 30.08.2012 na walnym zgromadzeniu Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych „Ziemia Sądecka” nastąpiły zmiany w Organie Zarządzającym. Nowym Prezesem został wybrany Pan Mariusz Miąsko, stanowisko Wice Prezesa objęła Pani Elżbieta Kaczmarczyk (dotychczasowa Prezes). 

W ten sposób doszło do unii dwóch stowarzyszeń: Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA” oraz Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych „ZIEMIA SĄDECKA”. Oba te stowarzyszenia są zarządzane przez Prezesa Mariusza Miąsko. Członkowie Zrzeszenia z Nowego Sącza zadeklarowali na walnym zgromadzeniu przystąpienie w charakterze członków do Stowarzyszenia SURKSiTD „NAJLEPSZA DROGA”.

Jednocześnie Zrzeszenie P.P.O. „ZIEMIA SĄDECKA” zostało wciągnięte w skład członków wspierających Stowarzyszenia URKS I TD „NAJLEPSZA DROGA”. Dzięki temu Stowarzyszenie „ZIEMIA SĄDECKA” zostało objęte zapleczem prawnym Stowarzyszenia „NAJLEPSZA DROGA”. Członkowie mogą także wspólnie korzystać z produktów i usług wynegocjowanych przez stowarzyszenie dla członków” NAJLEPSZEJ DROGI”.

Doszło więc do konsolidacji sił oraz wspólnych działań stowarzyszeń co należy ocenić jako bardzo dobry ruch w kierunku umacniania reprezentacji interesów przewoźników.

Zrzeszenie P.P.O. zachowało własną autonomię oraz lokalny charakter.

Do zmiany na stanowisku prezesa doszło na wniosek dotychczasowego zarządu oraz członków stowarzyszenia w dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć i pracy na rzecz branży transportowej dla Pana Miąsko.

„Siłą Stowarzyszeń które powierzyły mi zarządzanie jest to że udostępniłem im najlepsze w Polsce zaplecze prawne realizujące interwencje prawne w imieniu członków i to jest coś co wyróżnia nas pozytywnie spośród wszystkich stowarzyszeń w kraju” – mówi Mariusz Miąsko „Transport – owszem jest wykonywany autobusami i ciężarówkami ale funkcjonuje w chmurze prawa i dlatego o sile stowarzyszeń transportowych decyduje ich zaplecze prawne a my je mamy najlepsze. Dlatego zapraszam przewoźników oraz inne stowarzyszenia do przyłączenia się i wspierania naszych działań. Może to jest wyświechtane hasło – ale siła naprawdę tkwi w jedności…i znajomości prawa dlatego trzeba się łączyć bo jest niepowtarzalna okazja żeby poprawić własny los transportowy”. – dodaje Prezes Miąsko

Nieoficjalnie wiadomo, że obecnie z propozycją przyłączenia się do Stowarzyszenia „NAJLEPSZA DROGA” zwróciły się jeszcze dwa stowarzyszenia transportowe.

„Zachęcam kolejne stowarzyszenia do połączenia wspólnych sił bo im dłużej obserwujemy jak działają stowarzyszenia transportowe tym wyraźniej czujemy, że konsolidacja to jest jedyny sposób na normalizację i spokój w branży” – przekonuje Mariusz Miąsko

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prosi o pilną odpowiedź Ministra Transportu w sprawie nakładania kar za przejazd przez „bramownice” bez opłaty

Naczelnik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prosi Ministerstwo Transportu o pilne nadesłanie odpowiedzi na pismo wystosowane przez Kancelarie Prawną Viggen s.c. w imieniu Stowarzyszenia ”Najlepsza Droga” w sprawie nielegalnie pobieranych opłat za przejazd przez bramownice bez uiszczenia elektronicznej opłaty. Zaistniały fakt pokazuje iż Ministerstwo w ciągu dwóch miesięcy nie jest w stanie udzielić odpowiedzi Premierowi na pismo i wyjaśnić dlaczego ITD nakłada nielegalne kary (po 3000 zł za bramownice). Te bulwersujące poczynania służb kontrolujących nadal mają miejsce a mimo to Ministerstwo nadal milczy dając tym samym przyzwolenie na sprzeczne z prawem działania ITD.

Niejako przy okazji wyjaśniło się dlaczego Ministerstwo Transportu nie udziela odpowiedzi na niektóre zapytania zadawane przez Stowarzyszenie U.R.K.S. i T.D. „Najlepsza Droga” lub udziela odpowiedzi zdawkowych. Można bowiem wnioskować, że skoro na odpowiedź Ministra Transportu nie może doczekać się nawet Biuro Premiera Rządu to być może taka jest stała praktyka ministerstwa? Zaskakujące tylko że dotyczy ona nawet zapytań od Prezesa Rady Ministrów.                                                                                                                                Wydaje się że sytuacja Ministerstwa (która jest wynikiem działań ITD) jest nie do pozazdroszczenia. Minister musiałby odpisać Premierowi że kary są pobierane prawidłowo „za każdą bramownicę” (ale jest to sprzeczne z treścią normy prawnej, która mówi że kary można pobierać za „drogę”) albo przyznać że jednak kary faktycznie były nakładane nielegalnie – ale wówczas należy zwrócić kierowcom bardzo wysokie kwoty, które nielegalnie wyegzekwowano.                                                                                                                                 Cała sytuacja z jednej strony jest wręcz groteskowa ale dotyczy sprawy w której organy państwa (stojące na straży przestrzegania prawa – czyli ITD) dokonują nałożenia kary w sposób sprzeczny z treścią normy prawnej a na dodatek nie reagują na wezwania Biura Premiera do wyjaśnienia tej niezwykłej okoliczności. Czy można to uznać za poważne oznaki anarchizacji państwa?więcej

Dziękujemy za merytoryczną odpowiedź!

Kancelaria Prawna Viggen oraz wszyscy Członkowie Stowarzyszenia „NAJLEPSZA DROGA” pragną złożyć najszczersze podziękowania dla Ministerstwa Transportu na ręce Pana Bogdana Oleksiaka, za merytoryczne ustosunkowanie się do przedstawionego w naszym piśmie zagadnienia. Mamy jednocześnie głęboką nadzieje, iż pozostałe pisma które poruszają tematyke nie mniej istotną dla Członków naszego Stowarzyszenia również nie pozostaną bez odpowedzi z Państwa strony, jesteśmy przekonani iż na ta prezentowanej postawie skorzysta cała branża transportowa.więcej

Z cyklu „Viggen pyta Ministerstwo” tym razem: sprawozdania finansowe w znaczeniu temporalnym

Kancelaria Prawna Viggen s.c. wystosowała kolejne już pismo z cyklu, którego głównym celem jest uzyskanie jednoznacznych interpretacji dla przepisów prawa, które pomimo formalnego ich obowiązywania, nie zostały przez żaden organ jednoznacznie sprecyzowane, a konsekwencji czego stan niepewności jaki powstał w branży, przysparza wielu przedsiębiorstwom transportowym niezliczonej ilości trudności w ich prawidłowym zastosowaniu. Tym razem pytamy Ministra, jak rozumieć sformułowanie „roczne sprawozdania finansowe” szczególnie w znaczeniu okresu jego obowiązywania oraz ewentualnych terminach do przedkładania aktualnych sprawozdań finansowych (obowiązku ich aktualizacji). W celu uzyskania bardziej precyzyjnych informacji zapraszamy Państwa poniżej.więcej

Bezczynność Ministerstwa Transportu wobec nadużywania "pozycji dominującej" przez operatorów dworców autobusowych

Nowy Sącz to dopiero początek ! praktyki nadużywania pozycji dominującej przez operatorów dworców autobusowych jest powszechne w wielu gminach. Dlatego Stowarzyszenie NAJLEPSZA DROGA po raz kolejny pisze, interweniuje i mówi "dość" na bezczynność organu tj.Ministerstwa Transportu.więcej

Wniosek do Ministerstwa Transportu o wykładnie roli gminy jako organizatora publicznego transportu zbiorowego

Kancelaria Prawna Viggen w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga wystosowała kolejne pismo do Ministra Transportu odnośnie zawyżonej stawki opłat za jednorazowe zatrzymanie się na dworcu na przykładzie administratora dworca autobusowego w Krakowie którym jest Krakowska sp. z o.o i Regionalny Dworzec Autobusowy.więcej

Pismo wystosowane przez Kancelarie Prawną Viggen w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga do Prezydenta Krakowa

Kancelaria Prawna Viggen w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga w dniu 20 sierpnia 2012 roku wystosowała pismo do Prezydenta miasta Krakowa w sprawie wygórowanych opłat za jednorazowe zatrzymanie się na dworcu.więcej

Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia Najlepsza Droga

Na posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Najlepsza Droga dnia 18 sierpnia 2012 roku dokonano zmiany na stanowisku Prezesa. Nowo wybranym Prezesem Stowarzyszenia Najlepsza Droga został właściciel Kancelarii Prawnej Viggen Pan Mariusz Miąsko.

Stanowisko Stowarzyszenia Najlepsza Droga do odmowy odpowiedzi Ministerstwa Transportu

Pismo wystosowane przez Stowarzyszenie Najlepsza Droga do Ministerstwa Transportu. więcej

Chcesz wiedzieć dlaczego ministerstwo nie wyjaśni przewoźnikom gdzie mają przechowywać dokumentację na podstawie rozporządzenia 1071/2009 WE ?

Kilka tysięcy przewoźników, którzy posiadają bazę w innym miejscu niż siedzibę czekało niecierpliwie na stanowisko Ministerstwa Transportu oraz odpowiedź czy muszą w siedzibie firmy nieustannie przetrzymywać dokumentację która z przyczyn fizycznych może znajdować się w bazie oddalonej od siedziby. Jednak Pan Dyrektor Bogdanowicz uznał że "podmiotami uprawnionymi do świadczenia pomocy prawnej są adwokaci i radcowie prawni".... Środowisko prawnicze powinno podziękować Panu Dyrektorowi za troskę.więcej

Jak wyliczyć prędkość techniczną dla przewozów osób na liniach regularnych na podstawie rozporządzenia ?

10 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu określające zasady organizacji rozkładów jazdy. Jednak zamiast być ułatwieniem stanowi dla przewoźników oraz urzędników logiczną łamigłówkę - która w pewnych obszarach jest nie do rozwiązania. Dlatego też Stowarzyszenie URKS i TD Najlepsza Droga wystąpiło do Ministra z zapytaniem jak prawidłowo wyliczyć prędkość średnią...więcej

Skandaliczna odpowiedź Urzędu Miasta Nowy Sącz na temat zawyżonych opłat na dworcach autobusowych

Niedopełnienie przez urzedników ustawowego obowiązku negocjacji stawek wjazdu na dworzec autobusowy jest powodem do dalszej interwencji. W załączniku zamieszczona również odpowiedź Urzędu Miasta.więcej

Co dalej z ważeniem i poszkodowanymi?

"Za przejazd pojazdem, którego nacisk na jezdnię przekra dopuszczalne normy bez odpowiedniego zezwolenia, grożą kary administracyjne". Co teraz gdy ważenia są nielegalne i nieważne? pisze "Rzeczpospolita".więcej

Wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

Kancelaria Prawna Viggen S.C. w imieniu Stowarzyszenie NAJLEPSZA DROGA wnosi o interpretację przepisów dotyczących wykonywania przewozów regularnych specjalnych - na przykładzie dowożenia dzieci do szkoły.więcej

NIK zajmie się ważeniem wykonanymi przez ITD na podstawie instrukcji obsługi

Do siedziby Kancelarii Prawnej Viggen wpłynęła odpowiedź Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej procedur ważenia pojazdów samochodowych w oparciu o ważenie statyczne. Jak wynika z odpowiedzi  pismo jest okresowo analizowane przez jednostki organizacyjne Izby.więcej

"Przewoźnicy płacą coraz więcej na dworcach" pisze "Rzeczpospolita"

Gazeta "Rzeczpospolita" odnosi się do pisma wystosowanego przez Kancelarię Prawną Viggen działającą w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga. Artykuł dotyczy zawyżonych stawek narzucanych przez administratorów dworców autobusowych.więcej

Po interwencji Stowarzyszenia Najlepsza Droga sprawą zainteresowała się "Rzeczpospolita"

W odniesieniu do sprawy związanej z przyznaniem racji Kancelarii Prawnej Viggen działającej w imieniu Stowarzyszenia, dotyczącej odmowy uznania sprawozdania finansowego przedsiębiorcy, który nie prowadzi pełnej księgowości. Dołączamy artykuł zamieszczony w "Rzeczpospolitej" z dnia 27 lipca 2012 r.więcej

Stowarzyszenie NAJLEPSZA DROGA, wystosowało pismo do Ministerstwa Transportu w spr. sprawozdań finansowych

Kancelaria Prawna Viggen s.c. wystosowała w imieniu Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego "NAJLEPSZA DROGA" pismo do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pismo dotyczące ignorowanie i niestosowanie przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego zapisów art. 7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. mających zastosowanie w związku z odpowiednimi zapisami dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. jak również w związku z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.więcej

Stowarzyszenie NAJLEPSZA DROGA interweniuje do NIK w sprawie ważeń ITD realizowanych na podstawie instrukcji obsługi wagi

Czy to możliwe aby w państwie prawa ITD wydawało decyzje administracyjne nie na podstawie normy prawnej lecz na podstawie instrukcji obsługi wagi? Nieprawdopodobne ale jednak prawdziwe. Okazało się że podstawą procedury większości ważeń była instrukcja obsługi. Dlatego Kancelaria Prawna Viggen s.c. wystąpiła w imieniu Stowarzyszenia U.R.K.S.iT.D. NAJLEPSZA DROGA do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie....więcej

Czy administratorzy niektórych dworców mogli dopuścić się zmowy cenowej ? Zapytanie do UOKiK i Ministerstwa Transportu

Kancelaria Prawna Viggen s.c. www.kancelariaprawnaviggen.pl przygotowała w imieniu Stowarzyszenia URKS i TD Najlepsza Droga www.najlepszadroga.pl szereg zapytań do Ministerstwa Transportu odnoszących się do zawyżania stawek za korzystanie z dworców a także w zakresie podejrzenia zmowy cenowej niektórych administratorów dworców. więcej

Przełom ! stanowisko SKO: nawet mały przewoźnik może mieć sprawozdanie finansowe, które może podpisać sam, wystarczy okazać się aktywami

Wbrew stanowisku GITD (BTM) oraz wielu Starostw, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze przyznało rację Kancelarii Prawnej Viggen s.c. reprezentującej klienta i uchyliło w całości decyzję Starosty w Jeleniej Górze, który odmówił uznania Sprawozdania finansowego firmie, która nie posiadała pełnej księgowości. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację Kancelarii Prawnej Viggen s.c. także w innych kluczowych kwestiach...więcej

Stowarzyszenie NAJLEPSZA DROGA pyta Ministra jak przechowywać dokumenty w siedzibie firmy po 4 grudnia 2011

Od 4 grudnia 2011 roku wszystkie dokumenty firmy muszą nieprzerwanie znajdować się w siedzibie firmy (a nie w bazie). Jak to osiągnąć? Kancelaria Prawna Viggen s.c. przygotowała w imieniu Stowarzyszenia U.R.K.S.i T.D. "NAJLEPSZA DROGA" zapytanie dotyczące zasad przechowywania dokumentacji firm transportowych po 4 grudnia 2011 roku. Problem ten dotyczy większości małych i dużych polskich firm transportowych i może rodzić bardzo poważne konsekwencje. więcej

Odpowiedź Kancelarii Rady Ministrów z dnia 5 lipca na pismo w sprawie nakładania kar przez system viaTOLL

W dniu 11 lipca 2012 r. do siedziby Kancelarii Prawnej Viggen wpłynęła odpowiedź Kancelarii Rady Ministrów odnośnie nakładania kar przez system viaTOLL. Jak wynika z treści listu pismo zostało przekazane do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej. O dalszych etapach przedmiotowego postępowania będziemy informować na bieżąco. więcej

Jak "Rzeczpospolita" skomentowała list do Premiera wystosowany przez Stowarzyszenie "Najlepsza Droga"?

List utworzony przez Kancelarie Prawną Viggen w imieniu Stowarzyszenia "Najlepsza Droga" do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nielegalnie nakładanych kar został dziś na pierwszej stronie skomentowany przez gazetę "Rzeczpospolita" więcej

Renegocjacja Opłat

Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego "Najlepsza Droga" po raz kolejny interweniuje w sprawie swojego członka - przewoźnika domagającego się renegocjacji wysokości opłat więcej

Wniosek do Ministerstwa Transportu

Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego "Najlepsza Droga" wystosowało wniosek do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w imieniu swojego członka. Pismo ma na celu wyjaśnienie kwestii czy obcokrajowiec może pełnić funkcję "zarządzającego transportem" pobierz plik

Kancelaria Prawna Viggen s.c. na zlecenie Stowarzyszenia U.R.K.S i T.D. "NAJLEPSZA DROGA" www.najlepszadroga.pl wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o interwencję wobec nakładania niesłusznie zdaniem Stowarzyszenia nadmiernych kar przez I.T.D. za przejazd po drodze krajowej bez opłaty. Stowarzyszenie postanowiło interweniować u Premiera wskutek braku reakcji na wcześniejsze interwencje w tej sprawie przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Treść pisma znajduje się w załączniku.

Pismo Do Premiera w Sprawie Kar Nakładanych Przez I.T.D.

Stowarzyszenie Najlepsza Droga zwróciło się do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku o wyjaśnienie kluczowych interpretacji zasad odnośnie pilotrażu pojazdów - zobacz plik

Petycja do Parlamentu Europejskiego - Jakich norm nie można przekroczyć żeby nie stracić licencji

CZY POLSKA BRANŻA JEST PRZYGOTOWANA NA ZMIANY PO 4 GRUDNIA 2011 ?

Cel Badania

Badanie ma na celu poznanie trendu, panującego w polskich przedsiębiorstwach transportowych, a dotyczącego przygotowania do zmian w prawodawstwie polskim wprowadzonych przez ustawodawcę w grudniu 2011 roku . Szereg przepisów, które weszły w życie 4-ego grudnia 2011 zakłada między innymi więcej

Stanowisko Ministerstwa Transportu w sprawie wymagań które muszą spełnić posiadacze Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej udzieliło odpowiedzi na pytanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego "Najlepsza Droga"www.najlepszadroga.pl w sprawie dotyczącej wymagań, które musi spełnić posiadacz CKZ...więcej

Jaka forma poświadczenia sytuacji finansowej pojazdów zgłoszonych do licencji będzie obowiązywała od 4 grudnia ?

Ponieważ w prasie pojawiło się kilka wywiadów z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury stwierdzającymi że w zakresie poświadczenia sytuacji finansowej w Polsce nic się nie zmieni po 4 grudnia, co jest w oczywisty sposób sprzeczne z zapisami rozporządzenia 1071/2009 WE, Kancelaria Prawna Viggen s.c. wystąpiła na zlecenie Stowarzyszenia U.R.K.S.i T.D. NAJLEPSZA DROGA z zapytaniem, jakie formy poświadczenia sytuacji finansowej pojazdów zgłoszonych do licencji będą obowiązywały po 4 grudnia oraz dlaczego przedstawiciele MI udzielają odpowiedzi sprzecznych z treścią rozporządzenia ? więcej

Stanowisko GITD dotyczące nakładania kar w wysokości 3000 zł "za bramownicę"

Jak już informowaliśmy Kancelaria Prawna Viggen s.c. w imieniu Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego "Najlepsza Droga"www.najlepszadroga.pl wystąpiła do GITD z prośbą o wyjaśnienie dlaczego wbrew treści art 13 ustawy o drogach publicznych - dotyczącego zasad nakładania kar za wykonywanie transportu drogowego po drodze publicznej bez uiszczonej opłaty (viaTOLL) niektórzy inspektorzy nakładają po 3000 zł kary na kierowców za przejazd przez "bramownicę" skoro przepis stanowi odmiennie. Główny Inspektor Transportu Drogowego udzielił Stowarzyszeniu odpowiedzi więcej

POZEW ZBIOROWY przeciwko ITD za nieprawidłowo naliczone kary związane z viaTOLL-em

Kancelaria Prawna Viggen s.c. w imieniu Stowarzyszenia U.R.K.S. i T.D. Najlepsza Droga rozważa wystąpienie z pozwem zbiorowym przeciwko ITD o zwrot nienależnie nałożonych i pobranych kar w tytułu nie uiszczenia opłat drogowych za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty.

Wszyscy kierowcy na których nałożono karę lub którzy zapłacili karę w wysokości wyższej niż 3000 zł są proszeni o zgłaszanie własnych przypadków pod adresem: biuro@viggen.pl lub biuro@najlepszadroga.pl

UWAGA - dla członków SURKS i TD Najlepsza Droga (oraz ich kierowców) www.najlepszadroga.pl - przygotowania do pozwów są realizowane NIEODPŁATNIE .

Pismo do GITD

W związku z okolicznością że inspektorzy ITD nakładają w naszej ocenie nielegalnie zawyżone kary za wykonywanie jazdy po drodze krajowej bez opłaty viaTOLL, nasze Stowarzyszenie postanowiło kolejny raz wystąpić do GITD z zapytaniem dlaczego inspektorzy WITD nakładają kary na zasadach sprzecznych z aktualnie obowiązującym prawem. Poniżej przedstawiamy pismo wystosowane do GITD: pobierz plik

Kara za jazdę po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty

W internecie można przeczytać wiele opowieści o przypadkach w których na kierowcę nałożono nawet po kilkadziesiąt tysięcy zł kary w trybie art 13k ustawy o drogach publicznych „za przejazd po drodze krajowej kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, za który pobiera się opłatę elektroniczną: za jazdę "bez uiszczenia opłaty". Wiele z takich spraw trafia do naszej kancelarii (www.kancelariaprawnaviggen.pl). Naszym zdaniem raty te są nałożone bezprawnie - dlaczego ? więcej

Fotoreportaż z Konferencji w Toruniu

Wielkim sukcesem zakończyła się konferencja prawno transportowa w Toruniu poświęcona zmianom w transporcie. Blisko 130 uczestników brało udział w niezwykle udanej ponad 9 godzinnej konferencji Toruniu. Konferencja miała charakter prawno - transportowy. Dziewięciu prelegentów poruszyło kluczowe dla funkcjonowania transportu aspekty prawne związane z nowo wchodzącymi przepisami prawa. więcej

Wywiad Tygodnia w FORUM TRANSPORTU czytaj

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Opuścił Salę Posiedzeń w Geście Protestu

Wczoraj (25) maja 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz kilku innych ustaw. Posiedzenie przebiegało sprawnie aż do momentu gdy Przewodniczący Komisji Infrastruktury Janusz Piechociński opuścił salę obrad w dowód protestu przeciwko projektom nowelizacji składanym przez jedno ze stowarzyszeń oraz związek pracodawców, które ocenił jako całkowicie nierealistyczne... więcej

Bony Rabatowe Dla Każdego Uczestnika Konferencji o Wartości 3000 zł

Stowarzyszenie URKSiTD "Najlepsza Droga", informuje, że pozyskała do "koszyka" już 20 produktów oraz usług prawnych niezbędnych do realizacji transportu - na warunkach znaczniej korzystniejszych niż ogólnie dostępne na rynku transportowym. "Koszyk produktów" jest przekazywany dla członków stowarzyszenia oraz uczestników konferencji transportowych organizowanych przez SURKS i TD "Najlepsza Droga" i Kancelarię Prawn± Viggen s.c. więcej

Pod poniższym linkiem można zapoznać się z projektami nowelizacji do ustawy o czasie pracy kierowców zaproponowanymi przez Stowarzyszenie U.R.K.S i T.D. "Najlepsza Droga". Projekty zostały opracowane przez Kancelarię Prawną Viggen s.c. na zlecenie stowarzyszenia. Projekty zostały zgłoszone do prac Komisji Sejmowej. Teraz każdy może sam ocenić projekty i napisać własny komentarz. Zachęcamy do dyskusji.... więcej

Szczegółowy harmonogram konferencji w Jerzmanowicach oraz Toruniu

pobierz

Stowarzyszenie "Najlepsza Droga przygotował i zgłosił pakiet projektów zmian w prawie na najbliższą Podkomisję Sejmową

Stowarzyszenie URKS i TD "Najlepsza Droga" zostało zaproszone do prac w podkomisji Sejmowej która odbędzie się 25 maja 2011 roku. Kancelaria Prawna Viggen s.c. przygotowała na zlecenie Stowarzyszenia pakiet kilkudziesięciu zmian do projektu ustaw: o czasie pracy kierowców oraz o transporcie drogowym....
Informujemy, że decyzją Pana Stanisława Żmijana - Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 4061), Stowarzyszenie URKS i TD “Najlepsza Droga” zostało zaproszone po raz kolejny do uczestnictwa w pracach nad przedmiotowym projektem nowelizacji. Stowarzyszenie będzie reprezentowane przez V-ce prezesa stowarzyszenia do spraw transportu drogowego – Pana Mariusza Miąsko oraz zespołu prawników kancelarii.

Z projektami przygotowanych przez stowarzyszenie nowelizacji można się zapoznać na portalu www.jazdaprawna.pl

21.06.2011 - Konferencja w Jerzmanowicach pod Krakowem - poświęcona zmianom prawa transportowego w roku 2011

Ogólnopolskie SURKS i TD "Najlepsza Droga" oraz Kancelaria Prawna Viggen s.c. informują, że 09.06.2011 w Jerzmanowicach pod Krakowem odbędzie się kolejna z cyklu Konferencja poświęcona tematyce REWOLUCYJNYCH ZMIAN W ORGANIZACJI TRANSPORTU W 2011 ROKU KTÓRE ZOSTAŁY NARZUCONE ROZPORZĄDZENIAMI UNIJNYMI”. więcej

21.06.2011 - Konferencja w Toruniu - poświęcona zmianom prawa transportowego w 2011 roku

Ogólnopolskie SURKS i TD "Najlepsza Droga" oraz Kancelaria Prawna Viggen s.c. informują, że 21.06.2011 w Toruniu odbędzie się kolejna z cyklu Konferencja poświęcona tematyce REWOLUCYJNYCH ZMIAN W ORGANIZACJI TRANSPORTU W 2011 ROKU KTÓRE ZOSTAŁY NARZUCONE ROZPORZĄDZENIAMI UNIJNYMI”. więcej

Im większa firma transportowa, tym wyższa kara Inspekcji Transportu Drogowego

Powstanie nowy system kar pieniężnych dla firm transportowych. Ich wysokość będzie uzależniona od wielkości firmy – liczby zatrudnionych kierowców. Inspekcja Transportu Drogowego będzie inaczej karać przedsiębiorców w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli przeprowadzanej w siedzibie firmy. Dziś taka wizyta inspektorów może skończyć się karą w wysokości 30 tys. zł. więcej

Stowarzyszenie URKS i TD zostało zaproszone do prac w podkomisji Sejowej

Informujemy, że decyzją przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 4061), Stowarzyszenie URKS i TD “Najlepsza Droga” zostało zaproszone do uczestnictwa w pracach nad przedmiotowym projektem nowelizacji.
Stowarzyszenie będzie reprezentowane przez V-ce prezesa stowarzyszenia do spraw transportu drogowego – Pana Mariusza Miąsko

Zawiadomienie

Kolejny błąd w 1071/2009 WE tym razem w art 6 ust1 lit. a

W imieniu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z siedzibą Tyniecka 10 w Krakowie - informujemy, iż w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071 z dnia 21 października 2009 r ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w artykule 6 ustęp 1 litera a znajduje się istotny błąd w tłumaczeniu. więcej

Pismo Ministerstwa Infrastruktury

W imieniu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” informujemy, iż w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w art. 4 ust. 2 litera b znajduje się błąd tłumaczenia mający istotny wpływ na prawidłowość interpretacji przedmiotowego przepisu. więcej

Przewoźniku, pracuj i śpij spokojnie, Stowarzyszenie czuwa!

Wysłannicy naszego portalu 31 marca bieżącego roku gościli w Krakowie na konferencji prawnej na temat praktycznych metod organizacji firmy transportowej w 2011 roku w świetle rewolucyjnych zmian narzuconych rozporządzeniami unijnymi. Jej organizatorami byli: Kancelaria Prawna Viggen S.C., specjalizująca się wyłącznie w obsłudze firm transportowych i Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego "Najlepsza Droga". więcej

Zmień z nami postanowienia rozporządzenia 1071/2009/WE

W demokratycznym Państwie zasada: „nic o nas bez nas” wyrażona jest w prawie do wniesienia inicjatyw ustawodawczych przez obywateli oraz ich reprezentantów. W ramach rozporządzenia 1071/2009 WE, ustawodawca unijny przewidział możliwość doprecyzowania kilkunastu obszarów na poziomie prawa krajowego. Nie pozwólmy aby ktoś za nas dokonał zmian w sposób z którego nikt nie będzie zadowolony. więcej

Wspólnie naprawimy polskie prawo transportowe - projekty nowelizacji ustawy o czasie pracy

"Bierzmy sprawy w swoje ręce". Wszyscy wiemy że w polskim prawie transportowych jest cały szereg błędnych i nieracjonalnych uregulowań a mimo tego nikt ich nie zmienia. Dlaczego? Nieważne dlaczego - ważne że możemy to zmienić. Kancelaria Prawna Viggen s.c. na zlecenie Ogólnopolskiego S.U.R.K.S.i T.D. "Najlepsza Droga" przygotowała pakiet projektów nowelizacji przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, które są niekorzystne dla firm branży transportowej. Poniżej można się zapoznać z projektami... więcej

KONFERENCJA - Wielkie zaskoczenie przewoźników zakresem zmian !!!

Ponad 250 uczestników z całego kraju brało udział konferencji prawnej w Krakowie zorganizowanej przez Kancelarię Prawna Viggen s.c. oraz Ogólnopolskie S.U.R.K.S i T.D. "NAJLEPSZA DROGA", poświęconej rewolucyjnym zmianom prawnym w roku 2011. Na konferencję zgłosili się przewoźnicy z Gdańska, Białegostoku, Warszawy, Rzeszowa, Lublina, Krakowa, Zgorzelca, Jeleniej Góry, Zielonej Góry, Poznania oraz wielu innych regionów Polski. Galerię fotografii oraz więcej informacji na temat przebiegu konferencji można obejrzeć oraz przeczytać poniżej... więcej

UWAGA ! Zakres Konferencji Poświęconej Zmianom w Transporcie w roku 2011 Został POSZERZONY o Zagadnienia Związane z Ustawą o Publicznym Transporcie Zbiorowym.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konferencją przewoźników realizujących przewozy regularne osób zakres konferencji został poszerzony o panel poświęcony zmianom w zakresie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Na specjalne zaproszenie organizatorów panel ten poprowadzi jeden z najlepszych Polskich specjalistów w przedmiotowym obszarze. Zakres konferencji obejmuje między innymi....

nowe zasady organizacji transportu drogowego wynikające z:

a) przepisów rozporządzenia 1071/2009 WE (nowe zasady organizacji transportu, bazy i odpowiedzialności posiadacza certyfikatu kompetencji zawodowych)

b) przepisów rozporządzenia 1072/2009 WE (nowe zasady dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy)

c) przepisów rozporządzenia 1073/2009 WE (nowe zasady dotyczące autobusowego i autokarowego przewozu osób na terenie UE)

d) przepisów znowelizowanej ustawy o czasie pracy kierowców,

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konferencją przewoźników realizujących przewozy regularne osób zakres konferencji został poszerzony o panel poświęcony zmianom w zakresie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie przewoźników z całego kraju powiększona została pula dostępnych miejsc oraz wydłużony został także okres zgłaszania uczestnictwa w Konferencji.

Zgłoszenie na konferencję można zrealizować wchodząc na stronę: http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/28/40/KONFERENCJA-PRAWNA-DLA-TRANSPORTU-DROGOWEGO/

KONFERENCJA PRAWNA DLA TRANSPORTU DROGOWEGO:

W dniu 31.03.2011 odbędzie się Konferencja poświęcona tematyce: “PRAKTYCZNE METODY ORGANIZACJI FIRMY TRANSPORTOWEJ W 2011 ROKU” w świetle rewolucyjnych zmian narzuconych rozporządzeniami Unijnymi

Organizatorem Konferencji są: STOWARZYSZENIE UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA” oraz KANCELARIA PRAWNA VIGGEN S.C.

więcej...

(wykaz zapytań prawnych, wniosków prawnych oraz projektów nowelizacji przepisów istotnych dla branży transportowej)

TEMAT 1

Zapytanie Prawne do GITD w sprawie zaświadczeń lekarskich oraz w sprawie orzeczeń lekarskich

W wyniku licznych pytań i uzasadnionych wątpliwości przewoźników dotyczących prawidłowości wystawianych zaświadczeń lub orzeczeń lekarskich, które wynikają z braku ustawowego wzoru dokumentu uprawniającego kierowcę zawodowego do pracy na tym stanowisku oraz dokumentu stwierdzającego istnienie lub brak przeciw wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, Kancelaria Prawna Viggen s.c. wystosowała w imieniu STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU „NAJLEPSZA DROGA” zapytanie prawne do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w celu uzyskania w tej sprawie jasnego i precyzyjnego stanowiska wyżej wymienionych organów kontrolnych.

więcej....

TEMAT 2

Odpowiedź GITD na zapytanie Prawne Stowarzyszenia Najlepsza Droga w sprawie zaświadczeń lekarskich oraz w sprawie orzeczeń lekarskich.

Na powyższe pytanie uzyskaliśmy odpowiedź od Dyrektora Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Biura Prawnego i Orzecznictwa p. Renaty Strachowskiej, Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy pisma od Państwowej Inspekcji Pracy, na które niecierpliwie czekamy.

Poniżej przedstawiamy stanowisko GITD.

więcej...

TEMAT 3

Zapytanie Prawne do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie w sprawie zaświadczeń lekarskich oraz w sprawie orzeczeń lekarskich

W wyniku licznych pytań i uzasadnionych wątpliwości przewoźników dotyczących prawidłowości wystawianych zaświadczeń lub orzeczeń lekarskich, które wynikają z braku ustawowego wzoru dokumentu uprawniającego kierowcę zawodowego do pracy na tym stanowisku oraz dokumentu stwierdzającego istnienie lub brak przeciw wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, Kancelaria Prawna Viggen s.c. wystosowała w imieniu STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU „NAJLEPSZA DROGA” zapytanie prawne do Głównego Inspektoratu Pracy w celu uzyskania w tej sprawie jasnego i precyzyjnego stanowiska wyżej wymienionych organów kontrolnych.

więcej....

TEMAT 4

Główny Inspektor Pracy w Warszawie nie udzielił jeszcze odpowiedzi w przedmiotowej kwestii. Odpowiedź jest spodziewana do końca lutego 2011 roku.

Aktualności

Wniosek do Ministerstwa Transportu o wykładnie roli gminy jako organizatora publicznego transportu zbiorowego.

23.08.2012 13:36

Kancelaria Prawna Viggen w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga wystosowała kolejne pismo do Ministra Transportu odnośnie zawyżonej stawki opłat za jednorazowe zatrzymanie się na dworcu na przykładzie administratora dworca autobusowego w Krakowie którym jest Krakowska sp. z o.o i Regionalny Dworzec Autobusowy.

Jakie będą ceny paliwa po wakacjach?

23.08.2012 06:38

Warunki rynkowe, czyli kurs dolara i notowania ropy naftowej, powinny utrzymywać ceny paliw na stabilnym poziomie.

 

Pismo wystosowane przez Kancelarie Prawną Viggen w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga do Prezydenta Krakowa

22.08.2012 07:02

Kancelaria Prawna Viggen w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga w dniu 20 sierpnia 2012 roku wystosowała pismo do Prezydenta miasta Krakowa w sprawie wygórowanych opłat za jednorazowe zatrzymanie się na dworcu. 

Nowy odcinek A4 gotowy

21.08.2012 07:05

 Z liczącego ponad 160 km podkarpackiego fragmentu autostrady A4 gotowy jest 7-kilometrowy odcinek koło Rzeszowa. Budowa dwóch fragmentów o łącznej długości ponad 57 km będzie zakończona jesienią.